Čištění fasád

cisteni-fasad

Je-li Vaše fasáda zarostlá od řas či plísní nebo je pokryta vrstvou atmosférických nečistot, nabízíme čištění WAP technologií v kombinaci s čistícím prostředkem na konkrétní nečistotu. Díky plošině a našim výškovým specialistům se dostaneme na celý povrch fasády.
Po čištění jsme schopni fasádu zajistit oleofóbními a hydrofóbními nátěry proti novotvorbě organických i atmosférických nečistot.

• čištění fasády od řas, plísní, hub a lišejníků
• čištění fasády od atmosférických nečistot
• aplikace ochranných nátěrů proti novotvorbě znečištění
• ochranné, zpevňovací a hydrofóbní nátěry
• čištění mostů, konstrukcí a jiných objektů za pomoci horolezecké techniky

  Proč čistit fasády?

  Hygiena
  • přenos stélek na okolní budovy
  • škodlivé pro alergiky

  Estetika
  • zanedbalý vzhled

  Životnost
  • dlouhodobá vlhkost na fasádě
  • zrychlená degradace stavebních materiálů

Výskyt biologického znečištění:

• blízkost lesa, zeleně a vodní plochy
• orientace na sever, fasáda není osluněná – delší doba zatížení vlhkostí
• chybějící nebo nedostatečné oplechování střech a parapetů
• vyšší nadmořská výška (nižší teplota) – výrazný vzestup růstu řas a lišejníků nad 800 m.n.m
• vyšší šířka zateplení fasád – menší prostup tepla z vnitřních prostor na vnější plochu fasády
• nevětrná strana
• kondenzace vodních par nad oknem při větrání

 

ČIŠTĚNÍ

1) aplikace fungicidního, či algeocidního postřiku (zneškodnění stélek a plodnic)
2) omytí odumřelých stélek vysokotlakou technologií z fasády
3) postup se opakuje do úplného odstranění řas a hub


PREVENCE

Na čistou fasádu nanášíme airless technologií preventivní postřik

Kdy realizovat?

Klimatické podmínky pro realizaci

Zajímavosti:

Řasy a houby představují v přírodě důležitou úlohu. Řasy produkují organické sloučeniny uhlíku, naproti tomu houby mineralizují, tedy rozkládají organický materiál. Co řasy vytvoří, houby opět navracejí koloběhu přírody. Dohromady proto hrají důležitou úlohu v přírodě. Řasy rozkládají také CO2 a vytvářejí přitom kyslík, houby zpětným procesem navracejí odumřelé části rostlin do přírodního koloběhu uhlíku. Jen velmi málo řas přežívá bez vody nebo vlhkého prostředí. Tyto druhy řas se nazývají „vzdušné řasy" a jsou zvláštní tím, že mohou růst na povrchu materiálu obsahujícího jen mezní množství vlhkosti a vzduchu. Jednou částí těchto vzdušných řas, vyskytujících se na stavebních objektech a fasádách, se zabývá mikrobiologie ve stavebnictví. Řasy jsou rozděleny do několika skupin. Svojí schopností fotosyntézy jsou řasy průkopníky na extrémních místech.