Ochranné nátěry

ochranne-natery

Antigraffiti

Pokud rádi problémům předcházíte, dovolujeme si Vám doporučit preventivní antigraffiti nátěry, které Váš majetek ochrání před kontaktem s nežádoucí látkou, ať jsou to graffiti, psí moč, či znečištění od automobilové dopravy.

Problematika ochrany fasád a povrchů není nikterak jednoduchá. Každý materiál má svoji určitou hrubost, tvrdost, nasákavost, přilnavost a stabilitu barvy v podkladu. Proto je potřeba zvolit ideální nátěr pro každou konkrétní fasádu zvlášť.

Nátěr antigraffiti vrstvy se nanáší do výšky 2,7 – 3 metry od země.

Více informací zde

 

Jak Vaši fasádu, či střechu ošetříme?

1) aplikace desinfekčního fungicidního, či algeocidního postřiku (zneškodnění stélek a plodnic)

2) omytí odumřelých stélek vysokotlakou technologií z fasády, či střechy

3) postup se opakuje do úplného odstranění řas a hub

4) aplikace preventivního fungicidního nátěru

Hydrofobní nátěry

Voda je faktor, který narušuje většinu vyskytujících se povrchů. Ať už se jedná o omítky, kovy, či dřevo, je potřeba tyto materiály chránit. Hydrofobní nátěr vytvoří izolační vrstvu, která oddělí povrch od okolního prostředí, čímž zabrání průstupu vody a nečistot do materiálu. Povrch natřený hydrofobním nátěrem lze umývat a netvoří se tak na něm mechy, řasy, plísně ani nečistoty. Eroze povrchů je minimalizována.

 

Fungicidní nátěry (protiplísňové nátěry)

Ideální prostředí pro vznik plísní, řas a hub na fasádě nebo střeše je vlhkost, absence větru a slunečního záření.
Nejprve provedeme čištění a desinfekci povrchu, kdy fasádu zbavíme veškerých zárodků a biomasy.
Poté provádíme preventivní ochranu fasády proti výskytu či znovutvorbě organických nečistot v podobě fungicidního nátěru. Díky plošině a našim výškovým specialistům se dostaneme na celý povrch fasády.

• čištění fasády od řas, plísní, hub a lišejníků
• čištění fasády od atmosférických nečistot
• aplikace ochranných nátěrů proti novotvorbě znečištění
• ochranné, zpevňovací a hydrofobní nátěry
• čištění mostů, konstrukcí a jiných objektů za pomoci horolezecké techniky

Výskyt biologického znečištění:

• blízkost lesa, zeleně a vodní plochy
• orientace na sever, fasáda není osluněná – delší doba zatížení vlhkostí
• chybějící nebo nedostatečné oplechování střech a parapetů
• vyšší nadmořská výška (nižší teplota) – výrazný vzestup růstu řas a lišejníků nad 800 m.n.m
• vyšší šířka zateplení fasád – menší prostup tepla z vnitřních prostor na vnější plochu fasády
• nevětrná strana
• kondenzace vodních par nad oknem při větrání

Protipožární nátěry

Požární odolnost patří mezi důležité parametry každé stavby, které chrání Váš život i majetek. Kvalitní protipožární opatření, mezi něž se řadí právě protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm.

Aplikujeme 2 typy protipožárních nátěrů:

• protipožární nátěry na kovové konstrukce
• protipožární nátěry na dřevěné konstrukce


Většina dostupných protipožárních nátěrů funguje na principu intumescentní báze. Podstatou působení intumescentních nátěrů je chemická reakce, kterou vyvolává vyšší teplota při požáru. Vlivem této vysoké teploty na dřevní hmotu dochází k dehydrataci neboli vysušování dřeva. Dřevní hmota odhořívá  a uhelnatí, čímž dochází k omezení přístupu vzduchu a zpomalení procesu hoření. Vlivem nadouvadla (obsahuje látky s vyšším obsahem dusíku, např. melanin, glycin, močovina..) se vytvoří izolační vrstva nehořlavé pěny. Způsob a rychlost vypěnění, struktura a výška pěny a ostatní parametry ovlivňují účinnost protipožárního nátěru.

Kdy realizovat?

Klimatické podmínky pro realizaci