Rizikové kácení stromů

kaceni-stromu

Zaměřujeme se na kácení a údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách obcí, parků, zahrad a památkově chráněných objektů. Je-li strom rizikově situovaný, volíme techniku za pomoci horolezců nebo montážní plošiny.

• Řezy zakládací (výchovné)
• Řezy udržovací (zdravotní, bezpečnostní, prosvětlovací, redukční)
• Řezy speciální (hlavové, sesazovací)
• Zabezpečení kmene proti rozlomení
• Štěpkování větví do 10 cm
• Špalíkování pokáceného stromu

Kdy realizovat?

Klimatické podmínky pro realizaci